Is het waar dat spataders terugkomen?

Is het waar dat spataders terugkomen?

De spataders die worden weggenomen, zijn weg en blijven weg. Mensen met spataders hebben zwakke aders. Afhankelijk van de erfelijke aanleg, staande beroepen, zwangerschap enz. kunnen er zich echter wel nieuwe vormen, waardoor men denkt dat de spataders ‘terugkomen’....