Aandoeningen

Lees meer over de aandoening waar u hinder van ondervindt en de mogelijke behandeling ervan.

Access

Een access is een toegang die gemaakt wordt ter hoogte van de borst waarlangs de behandelende arts verschillende ingrepen kan uitvoeren.

Aneurysma

Wanneer een gedeelte van de buikslagader zwakker wordt zal de slagader onder invloed van bloeddruk uitzetten en ontstaat er een verwijding.

Diabetische voeten

Suikerziekte tast zowel bloedvaten, zenuwen als bot aan. Het gevoel in de voeten vermindert waardoor wondvorming en ontstekingen optreden.

Etalagebenen

Een vernauwing van een slagader naar de benen toe laat minder bloed doorstromen. Verdikkingen of plaques doen het bloedvat dichtslibben.

Halsslagader vernauwing

Bij (slag)aderverkalking ontstaan er in de slagaderwand verdikkingen of plaques waardoor het bloedvat geleidelijk aan dichtslibt.

Longziekten

Etter in de borstholte, klaplong of andere longaandoeningen worden in samenspraak met pneumologen via kijkoperatie behandeld.

Spataders

Wanneer klepjes in de aders die bloed terugvoeren naar het hart slecht functioneren, vergroot de druk in de ader en ontstaan spataders.

Trombose

Bij trombose klontert bloed in een diepliggende ader of in een oppervlakkige ader en blokkeert de bloeddoorstroming.

Raadpleging

Maak een afspraak. U kan terecht in de ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, alsook in de privé-praktijk van onze artsen.