Longziekten

Etter in de borstholte, klaplong of andere longaandoeningen worden in samenspraak met pneumologen via kijkoperatie behandeld.

Overmatig zweten (hyperhydrosis)

Overmatig zweten voornamelijk ter hoogte van de oksels, handpalmen en voeten is zeer onaangenaam en vervelend mede omwille van de klamme handen en de soms onaangename geur.

Lees meer: overmatig zweten
De hyperhidrose kan vaak worden opgelost door een ingreep. Via een korte kijkoperatie (thoracale sympathectomie) wordt de verantwoordelijke zenuw in de borstholte vernietigd.

Klaplong (pneumothorax)

Bij een klaplong is uw long voor een deel of helemaal ingeklapt met opstapeling van lucht in de borstholte. Een klaplong kan ontstaan na een verwonding zoals een gebroken rib of ok spontaan.

Klaplong, ZNA, Vaatheelkunde, Antwerpen

Lees meer: klaplong

Als behandeling wordt onder plaatselijke verdoving een plastic buisje in de borstholte geplaatst om de lucht te laten ontsnappen en de long weer te laten ontplooien. Na een ongeval met ribfracturen volstaat dit meestal en kan de drain na enkele dagen verwijderd worden. Bij een spontane klaplong is echter in de meeste gevallen een kijkoperatie nodig. Hierbij plakken we de long vast door een soort talk in te spuiten.

Etter in de borstholte (empyeem)

Soms kan een longontsteking onvoldoende genezen en kan er zich etter opstapelen in de borstholte naast de long.

Lees meer: etter in de borstholte

De etter dient zo snel mogelijk verwijderd te worden door een buisje te plaatsen en de etter te laten afvloeien.

Schoudergordelsyndroom (thoracic outlet syndroom)

 Het schoudergordelsyndroom is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de vaatzenuwbundel in het schoudergebied gekneld geraakt. Een geknelde zenuw of een geklemd bloedvat veroorzaakt soms pijn en een zwaartegevoel ter hoogte van de arm en/of schouder.

Lees meer: schoudergordelsyndroom

Indien kinesitherapie en oefeningen onvoldoende resultaat geven kunnen we de zenuw of het bloedvat terug meer ruimte geven door een stukje van de rib weg te nemen of door de spieren los te maken die voor de knelling verantwoordelijk zijn. Deze ingreep gebeurt via een sneetje in de oksel.

Kwaadaardige longaandoeningen

Meestal is het de longarts (pneumoloog) die de aandoening vaststelt. Verdere onderzoeken zoals bloedanalyse, CT/MRI-scan, PET-scan, bronchoscopie en een bioptie van het letsel kunnen een beter beeld van de aandoening geven en van de eventuele uitbreiding ervan.

Kwaadaardige longaandoening, ZNA, Vaatheelkunde, ZNA

Lees meer: kwaadaardige longaandoeningen

De resultaten worden steeds besproken in een team bestaande uit de longchirurg, de longarts, de oncoloog, de radiotherapeut (bestraling) en de anatoompatholoog (weefselonderzoek) In gezamenlijk overleg wordt de beste behandeling gekozen.

Behandelingen

Mediastinoscopie

Via een kijkoperatie langs een klein sneetje in de hals worden kliertjes verwijderd die tussen de longen liggen.

Deze kliertjes worden dan onderzocht met de microscoop om een juiste diagnose te kunnen stellen. Deze ingreep gebeurt onder algemene verdoving.

Exploratieve thoracoscopie

Via een kijkoperatie nemen we een stukje verdacht weefsel weg voor microscopisch onderzoek om een juiste diagnose te kunnen stellen. Deze operatie gebeurt onder algemene verdoving.

Longresectie

Wanneer er een kwaadaardig letsel wordt vastgesteld wordt het aangetast stuk long best volledig weggenomen, samen met de kliertjes errond.

Indien het mogelijk is doen wij dit via een kijkoperatie, met kleine sneetjes tussen de ribben. Wanneer dit technisch niet haalbaar is, dienen we het stuk long weg te nemen via een grotere snee tussen de ribben.

Raadpleging

Maak een afspraak. U kan terecht in de ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, alsook in de privé-praktijk van onze artsen.