Spataders

Wanneer klepjes in de aders die bloed terugvoeren naar het hart slecht functioneren, vergroot de druk in de ader en ontstaan spataders.

Wat zijn spataders?

Aders of venen brengen het bloed van de benen terug naar het hart. Aan de binnenzijde van de aders zijn er klepjes die voorkomen dat het bloed terugstroomt naar de benen. Wanneer deze klepjes slecht werken wordt de druk in de aders te groot en gaan ze uitzetten waardoor de spataders ontstaan.

Doorgaans zijn spataders, aderspatten of varices een erfelijke aandoening en komen ze meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook tijdens de zwangerschap treden spataders vaak plots op.

Lees meer: spataders of varices

In normale omstandigheden vloeit het bloed in de aders van de voeten terug naar het hart. In deze aders of venen bevinden zich kleppen die ervoor zorgen dat het bloed enkel in de richting van het hart (omhoog) kan stromen. Wanneer deze kleppen stuk zijn of niet goed functioneren kan het bloed terugstromen naar de benen en komen de aders van de benen onder een zeer hoge druk te staan waardoor ze uitzetten.

Door het feit dat de mens rechtop loopt zullen de varices zich onder invloed van de zwaartekracht op de laagste plaats, namelijk de (onder)benen, gaan ontwikkelen.

Ter verduidelijking kunnen we nog vermelden dat de aders (venen) de bloedvaten zijn die het bloed naar het hart voeren. De slagaders (arteries) voeren het bloed van het hart naar de weefsels.

Spataders, varices, ZNA, Vaatheelkunde, Antwerpen

Spataders, varices, ZNA, Vaatheelkunde, ZNA

Wat zijn de meest voorkomende klachten?

Bij spataders kan je vaak last hebben van een zwaar gevoel in de benen, (nachtelijke) krampen, tintelingen, rusteloze benen, jeuk, …

Indien de spataders langer bestaan kunnen er meer ernstige tekens optreden zoals verkleuring van de huid en zwelling van de benen. Op lange termijn ontwikkelen zich wonden, die meestal slechts zeer moeizaam genezen. Deze bevinden zich meestal ter hoogte van de binnenzijde van het onderbeen.

Spataders kunnen eveneens aanleiding geven tot ontstekingen van de ader (flebitis), bloedklontertjes (trombose) of bloedingen.

Uiteraard is er ook het esthetische aspect dat een reden kan zijn om de spataders te behandelen.

Hoe stelt men de diagnose van varices?

Vooraleer men overgaat tot een ingreep om de varices te behandelen is het nuttig om de juiste oorzaak te kennen en andere aandoeningen op te sporen en uit te sluiten.

Het meest gebruikte onderzoek hiervoor is de echo-doppler of duplex. Het onderzoek is pijnloos en gebeurt op de raadpleging zelf.

We krijgen hierdoor een beeld van de venen en van de stroomrichting in de aders. In zeldzame gevallen kunnen we gebruik maken van andere technische onderzoeken.

Hoe behandelen wij je spataders?

Wanneer u op raadpleging komt, wordt onderzocht waar de oorzaak ligt van de spataders.

Verder wordt in functie van o.a. de uitgebreidheid een keuze gemaakt voor een van volgende behandelingen of een combinatie ervan:

  • Sclerotherapie of droogspuiten
  • Schuimbehandeling
  • Chirurgische ingreep
Spataders, varices, ZNA, Vaatheelkunde, ZNA

Chirurgische ingreep

Bij grote spataders is een operatieve ingreep nodig. Deze gebeurt in het dagziekenhuis.
 U kan kiezen voor een ruggenprik of rachi-anesthesie of voor een algemene verdoving.

De zieke ader kan klassiek worden ‘gestript‘ of behandeld met de laser waarbij geen sneetje in de lies nodig is. De oppervlakkige spataders worden met haakjes verwijderd (Muller techniek).

Lees meer: chirurgische ingreep

Ader strippen

De heelkundige behandeling heeft tot doel de zieke aders te verwijderen en ervoor te zorgen dat het bloed niet meer kan terugvloeien in de oppervlakkige aders van het been en zo overdruk kan veroorzaken.

De kleinere adertjes kunnen via heel kleine sneetjes verwijderd worden met haakjes ( Muller-haakjes). Het terugvloeien wordt belet door via een sneetje in de lies en soms in de kniekuil, de zieke ader met de zieke hoofdklep te verwijderen.

Laserbehandeling

De zieke ader wordt niet gestript maar via een punctie aangeprikt onder de knie. Daarna wordt een sonde opgeschoven onder echogeleiding tot in de lies. Terwijl de katheter wordt teruggetrokken, levert de tip van de katheter energie aan de binnenkant van de vaatwand. Hierdoor wordt de vaatwand verhit, krimpt het collageen en sluit de spatader. Vervolgens wordt de spatader door de sonde over de gehele lengte dichtgemaakt.

Een sneetje in de lies is dus niet nodig. Meestal worden via enkele kleine sneetjes nog een aantal aderspatjes ter hoogte van het onderbeen verwijderd (Muller techniek).

Spataders, varices, ZNA, Vaatheelkunde, ZNA

Sclerotherapie of droogspuiten

We doen dit voor de kleine adertjes (spider veins). De inspuitingen gebeuren op de raadpleging en zijn weinig of niet pijnlijk. Wel dien je achteraf een steunkous te dragen.

Schuimbehandeling (foamsclerotherapie)

Hiermee kunnen grotere spataders ‘droog gespoten’ worden. Ook deze behandeling gebeurt tijdens onze raadpleging en zonder verdoving. In sommige gevallen kan gekozen worden om deze via het dagziekenhuis te behandelen. Je dient de steunkousen achteraf wel wat langer te dragen en het is belangrijk na deze behandeling veel te bewegen.

Schuimbehandeling, spataders, ZNA, Vaatheelkunde, Antwerpen

Wat kan u zelf doen?

Na de ingreep zijn gaan en bewegen belangrijk. Indien U rust, legt U best even Uw benen omhoog. Lang stilzitten en zeker staan dienen vermeden te worden.

Ook laat u best springen, aerobics of het optillen van zware dingen tijdelijk achterwege.

Spataders, varices, ZNA, Vaatheelkunde, ZNA

Raadpleging

Maak een afspraak. U kan terecht in de ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, alsook in de privé-praktijk van onze artsen.