Access

Een access is een toegang die gemaakt wordt ter hoogte van de borst waarlangs de behandelende arts verschillende ingrepen kan uitvoeren.

Poortkatheter (port-a-cath)

Soms is het nodig om frequent bloednames te doen of regelmatig medicatie via een prik in de ader toe te dienen, zoals bijvoorbeeld bij chemotherapie. Om herhaaldelijke prikken en ontstekingen van de aders ter hoogte van je arm te voorkomen, kunnen we een poortkatheter plaatsen.

Deze poortkatheter bestaat uit een klein reservoir, waaraan een buisje vastzit. Het buisje wordt via een ader ter hoogte van de schouder tot in de grote ader tegen het hart geschoven. Het reservoir wordt onderhuids onder het sleutelbeen geplaatst. Door het reservoir aan te prikken, kan dan bloed worden afgenomen of medicatie worden toegediend.

De ingreep gebeurt via een klein sneetje onder het sleutelbeen, meestal onder lokale verdoving.

Poortkatheter, ZNA, Antwerpen, Dienst Vaatheelkunde

AV-fistel of dialysefistel

Bij slechtwerkende nieren kan je nierspecialist kiezen voor dialyse. Dit is een behandeling waarbij de functie van de nier wordt overgenomen door een machine. Hiervoor is een gemakkelijke toegang tot de aders van de arm nodig.

Om die reden zullen we een verbinding maken tussen een slagader en een ader in je arm (fistel), waardoor de ader groter wordt en we deze ader gemakkelijker kunnen aanprikken. Deze ingreep gebeurt ambulant of via hospitalisatie onder lokale of algemene verdoving, via een klein sneetje in de pols of elleboog. Na de aanleg van de fistel moet deze nog een aantal weken “rijpen” vooraleer hij kan gebruikt worden.

Dialysefistel, ZNA, Antwerpen, Dienst Vaatheelkunde

Dialysekatheter

Indien dringend gestart moet worden met dialyse is er geen tijd meer om eerst een fistel aan te leggen en wordt een dialysekatheter geplaatst.

We plaatsen dan een buisje ter hoogte van een ader in de hals. Deze ingreep gebeurt via een klein sneetje ter hoogte van de borstkas en in de hals, onder lokale of algemene verdoving. Via dit buisje kan vervolgens de dialysebehandeling worden opgestart. Ook wanneer er geen fistels meer kunnen aangelegd worden, wordt een dialysekatheter geplaatst.

Dialysecatheter, ZNA, Antwerpen, Dienst Vaatheelkunde

Raadplegingen

Als u reeds weet bij welke arts u moet zijn voor uw behandeling kan je hier een afspraak maken voor een raadpleging.