Aneurysma

Wanneer een gedeelte van de buikslagader zwakker wordt zal de slagader onder invloed van bloeddruk uitzetten en ontstaat er een verwijding.

Aneurysma of uitzetting van een slagader/arterie

Soms wordt een gedeelte van de aorta of buikslagader zwakker zoals bij het ouder worden of door veranderingen in de vaatwand. Onder invloed van de bloeddruk kan de slagader gaan uitzetten en ontstaat er een verwijding of aneurysma van de slagader.

Wanneer de diameter van de slagader toeneemt, wordt de wand hiervan dunner en de kans op “slagaderbreuk” groter. Voor de buikslagader wordt de limiet van de diameter voor behandeling van het aneurysma bij een vrouw op 5 centimeter gehouden, bij een man op 5,5 cm.

Theoretisch kan men op elke slagader een aneurysma ontwikkelen, maar de buikslagader of aorta, en de slagader in de knieplooi, zijn het frequentst getroffen.

Lees meer: Een abdominaal aorta aneurysma

Is een AAA (abdominaal aorta aneurysma) een ernstige aandoening?

In het beginstadium is het AAA nog klein en hoeft nog niet onmiddellijk een gevaar voor de gezondheid te betekenen. Wel zal uw arts het AAA regelmatig willen controleren dmv echografie of CT-scan.

In een later stadium, als het aneurysma na verloop van enkele jaren groter is geworden, kan de wand van de aorta echter erg dun worden. Het rekvermogen kan dan verdwijnen en het AAA kan zelfs barsten. Zo ontstaat een levensbedreigende inwendige bloeding. Op dat ogenblik dient een dringende levensreddende ingreep verricht te worden.

Helaas treden er in de meeste gevallen geen symptomen op als waarschuwing voor een abdominaal aorta-aneurysma.

Een AAA wordt vaak toevallig ontdekt tijdens een lichamelijk onderzoek of een technisch onderzoek (echografie – CTscan) dat om een andere medische reden wordt uitgevoerd.

Als u echter weet dat u een AAA hebt en u krijgt plots last van hevige rugpijn, buikpijn of duizeligheid (dit wijst op een dreigende ruptuur) dan moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen. 

Aneurysma, uitzetting slagader, ZNA, Vaatheelkunde, Antwerpen

Diagnose

De diagnose waarbij een uitzetting van een slagader kan worden vastgesteld gebeurt met een echografie, een CT-scan of een MRI.
Aneurysma, ZNA, Vaatheelkunde, Antwerpen

Behandeling

Op een bepaald moment kan uw arts van mening zijn -gezien de diameter van de uitstulping te groot wordt- dat het risico bestaat dat het abdominale aorta-aneurysma barst.

Het aneurysma kan dan op een rustige, doordachte en geplande manier behandeld worden. Dit kan op gebeuren via open heelkunde of endovasculair.

Open heelkunde

Via een buikincisie wordt het aneurysma vervangen door een prothese of kunstader. Het herstel hiervan is langer.

Aneursyma, open heelkunde, ZNA, Antwerpen, Vaatheelkunde

Lees meer: open heelkunde

Bij deze benadering wordt er een buikoperatie uitgevoerd om dat gedeelte van de aorta waar het aneurysma ontstaan is te herstellen. Er wordt in de buikwand een insnede gemaakt om het aneurysma bloot te leggen. Daarna wordt er een buis van geweven materiaal, de “prothese”, in het gezonde deel van de slagader vastgehecht, bij wijze van vervanging van het aneurysmatische bloedvat.

Dit is een effectieve maar ingrijpende behandeling, die gepaard gaat met een langdurige herstelperiode. Na de ingreep verblijft de patient meestal 1 dag op intensieve zorgen en 7 tot 10 dagen in het ziekenhuis.

De totale herstelperiode kan tot 3 maanden duren.

Endovasculair

Meestal wordt via een prik of een klein sneetje in de liezen een endoprothese geplaatst. Dit is een kunststofbuis die aan de binnenzijde van het bloedvat wordt geplaatst. Het herstel is relatief kort.

Endovasculair, behandeling, aneurysma, ZNA, Vaatheelkunde, Antwerpen

Lees meer: endovasculair

De endovasculaire ingreep is een nieuwere en minder ingrijpende benadering. In plaats van één grote insnede in de buikwand worden er twee kleine insneden in de lies gemaakt om de liesslagaders bloot te leggen. Soms is het voldoende om de slagaders in de lies enkel aan te prikken.

Omdat deze insneden kleiner zijn en omdat deze procedure minder ingrijpend (invasief) is, kan endovasculaire ingreep met minder ongemak, een korte opnameduur (een tweetal dagen), sneller herstel en minder grote risico’s gepaard gaan.

Plastic buisjes (sheaths) met daarin de endovasculaire prothese (de “endoprothese”) worden via de liesslagaders ingebracht en opgeschoven naar de plaats van het aneurysma.

Als de endoprothese op de juiste plaats is gebracht, worden de sheaths teruggetrokken waardoor de prothese zich ontplooit. De endoprothese ondersteunt nu de aorta boven, door en onder het aneurysma.

Het bloed in de aorta stroomt nu door de endoprothese en niet meer door het aneurysma.

Raadpleging

Maak een afspraak. U kan terecht in de ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, alsook in de privé-praktijk van onze artsen.